• BOBOLICE gmina Ząbkowice Śląskie

  BOBOLICE, gmina Ząbkowice Śląskie, powierzchnia 3,7641 ha

   

 • DALBOROWICE, gmina Dziadowa Kłoda

  DALBOROWICE, gmina Dziadowa Kłoda, powierzchnia 4,0800 ha

   

 • ŚWIĘTE, KOMORNIKI gmina Środa Śląska

  ŚWIĘTE, KOMORNIKI, gmina Środa Śląska, powierzchnia 17,9591 ha

   

 • OPORÓW, gmina Wrocław

  OPORÓW, miasto Wrocław, powierzchnia 0,4918 ha

   

Aktualności

O uprawie ziemniaka w Pawłowicach

W dniach 9-11 maja br. w Pałacu w Pawłowicach odbyła się IX Konferencja Naukowa „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie”. W Konferencji brał udział Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. 

Na konferencję przybyli naukowcy i praktycy z Polski i zagranicy specjalizujący się w naukach przyrodniczo-rolniczych. Oprócz naukowców z Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w konferencji wzięli udział przedstawiciele Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego z Jadwisina, Bonina i Młochowa oraz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. W konferencji, która przyciągnęła przedsiębiorców rolnych z całej Polski, wzięli udział także dr inż. Piotr Regiec – Dyrektor Oddziału Terenowego ANR we Wrocławiu, wykładowca akademicki i pracownik naukowy Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa UP we Wrocławiu i prof. Inż. Karel Hamouz z Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze.

Pierwsza z konferencji organizowanych cyklicznie przez Katedrę Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i poświęconych uprawie i przetwórstwu ziemniaka miała miejsce w 2000 r. W trakcie jej 9 edycji poruszano tematykę m.in. ekologicznej uprawy ziemniaka w Polsce i jej szanse w konkurencji ze schemizowaną i przemysłową uprawą w krajach Unii Europejskiej czy jakościowej przewagi rodzimych polskich odmian ziemniaków nad odmianami zachodnimi.

Tegoroczna edycja Konferencji odbywała się pod tytułem „Ziemniak prozdrowotnym produktem roślinnym” i właśnie na właściwościach prozdrowotnych polskich ziemniaków i przetworów skrobiowych skupiali się prelegenci. Wśród poruszonych tematów pojawiły się również tematy związane z genetyką, w tym zagadnienia identyfikacji genów odpowiedzialnych za zawartość skrobi w bulwach, czy nowoczesnymi metodami ochrony ziemniaka. Na forum pojawiła się również kwestia konkurencyjności upraw zbóż i ziemniaków, a także przedstawiono studium komparatywne polskich i zachodnioeuropejskich wysoko odżywczych odmian ziemniaków.

Na Konferencję wrocławski oddział Agencji przygotował stoisko informacyjne, na którym pracownicy ANR szczegółowo odpowiadali na pytania gości. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się nieruchomości inwestycyjne i obiekty zabytkowe znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Jubileuszowa 10. edycja Konferencji odbędzie się wiosną 2018 r.

OT ANR we Wrocławiu

 

Czytaj więcej...

Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem wydawania biuletynów informacyjnych dla zainteresowanych użytkowników serwisu internetowego, wrocławski oddział terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych, opracował politykę prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych użytkowników.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

W tym roku po raz czternasty odbędzie się ogólnopolski konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowany przez Agencję Nieruchomości Rolnych w kategorii zakładów rolnych oraz przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kategorii gospodarstw indywidualnych. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Czytaj więcej...

Program Stypendiów Pomostowych po raz 15

Agencja Nieruchomości Rolnych weźmie udział w realizacji XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. W tym roku organizatorzy zamierzają przyznać 800 stypendiów dla studentów I roku. Dla młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i rodzin wielodzietnych oraz uczestników olimpiad przewidzianych jest ok. 380 stypendiów.

Czytaj więcej...

Agencja wspiera gminę Ciepłowody

W piątek 8 kwietnia br. Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu przekazał nieodpłatnie działkę o powierzchni 0,5 ha na rzecz dolnośląskiej gminy Ciepłowody. Powstanie tam boisko sportowe dla okolicznej młodzieży.

Czytaj więcej...