• BOBOLICE gmina Ząbkowice Śląskie

  BOBOLICE, gmina Ząbkowice Śląskie, powierzchnia 3,7641 ha

   

 • DALBOROWICE, gmina Dziadowa Kłoda

  DALBOROWICE, gmina Dziadowa Kłoda, powierzchnia 4,0800 ha

   

 • ŚWIĘTE, KOMORNIKI gmina Środa Śląska

  ŚWIĘTE, KOMORNIKI, gmina Środa Śląska, powierzchnia 17,9591 ha

   

 • OPORÓW, gmina Wrocław

  OPORÓW, miasto Wrocław, powierzchnia 0,4918 ha

   

Aktualności

IV Dolnośląski Festiwal Tajemnic w Zamku Książ 13-14.08.2016

Agencja Nieruchomości Rolnych po raz kolejny uczestniczyła jako sponsor wnajwiększym w Polsce spotkaniu poszukiwaczy skarbów, miłośników historii oraz badaczy jej tajemnic.

13  i 14 sierpnia odbyła się kolejna edycja Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic, poświęcona  głównie Złotemu Pociągowi oraz wyjątkowym epizodom
z życia dolnośląskich zamków i pałaców.

Prezentacja oferty Nieruchomości Zabytkowych Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych w czasie festiwalu wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród rzeszy odwiedzających Zamek Książ w tych dniach.

 Lawina zainteresowanych, potencjalnych nabywców pałaców lub gruntów inwestycyjnych, bezustannie odwiedzała również stoisko Agencji Nieruchomości Rolnych w czasie trwania festiwalu. 

Czytaj więcej...

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny zaprosiła rolników do udziału w Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, organizowanym we współpracy z  Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy Patronat nad XIV edycją Konkursu objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 

Czytaj więcej...

Strzegom Horse Trials 2016

W Morawie k. Strzegomia odbyło się największe wydarzenie jeździeckie w tej części Europy - Strzegom Horse Trials 2016. Impreza organizowana jest przez Ludowy Klub Sportowy Stragona nieprzerwanie od 2003 roku.

Czytaj więcej...

O uprawie ziemniaka w Pawłowicach

W dniach 9-11 maja br. w Pałacu w Pawłowicach odbyła się IX Konferencja Naukowa „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie”. W Konferencji brał udział Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. 

Na konferencję przybyli naukowcy i praktycy z Polski i zagranicy specjalizujący się w naukach przyrodniczo-rolniczych. Oprócz naukowców z Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w konferencji wzięli udział przedstawiciele Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego z Jadwisina, Bonina i Młochowa oraz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. W konferencji, która przyciągnęła przedsiębiorców rolnych z całej Polski, wzięli udział także dr inż. Piotr Regiec – Dyrektor Oddziału Terenowego ANR we Wrocławiu, wykładowca akademicki i pracownik naukowy Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa UP we Wrocławiu i prof. Inż. Karel Hamouz z Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze.

Pierwsza z konferencji organizowanych cyklicznie przez Katedrę Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i poświęconych uprawie i przetwórstwu ziemniaka miała miejsce w 2000 r. W trakcie jej 9 edycji poruszano tematykę m.in. ekologicznej uprawy ziemniaka w Polsce i jej szanse w konkurencji ze schemizowaną i przemysłową uprawą w krajach Unii Europejskiej czy jakościowej przewagi rodzimych polskich odmian ziemniaków nad odmianami zachodnimi.

Tegoroczna edycja Konferencji odbywała się pod tytułem „Ziemniak prozdrowotnym produktem roślinnym” i właśnie na właściwościach prozdrowotnych polskich ziemniaków i przetworów skrobiowych skupiali się prelegenci. Wśród poruszonych tematów pojawiły się również tematy związane z genetyką, w tym zagadnienia identyfikacji genów odpowiedzialnych za zawartość skrobi w bulwach, czy nowoczesnymi metodami ochrony ziemniaka. Na forum pojawiła się również kwestia konkurencyjności upraw zbóż i ziemniaków, a także przedstawiono studium komparatywne polskich i zachodnioeuropejskich wysoko odżywczych odmian ziemniaków.

Na Konferencję wrocławski oddział Agencji przygotował stoisko informacyjne, na którym pracownicy ANR szczegółowo odpowiadali na pytania gości. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się nieruchomości inwestycyjne i obiekty zabytkowe znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Jubileuszowa 10. edycja Konferencji odbędzie się wiosną 2018 r.

OT ANR we Wrocławiu

 

Czytaj więcej...

Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem wydawania biuletynów informacyjnych dla zainteresowanych użytkowników serwisu internetowego, wrocławski oddział terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych, opracował politykę prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych użytkowników.

Czytaj więcej...